Leveringsvoorwaarden

Door online te bestellen verklaart de koper aan De Moor Likeur- en Wijnhandel NV de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en/of te drinken.

Personen onder de 18 jaar mogen onder geen enkele omstandigheden gebruik maken van onze diensten. De Moor Likeur- en Wijnhandel NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

Indien minderjarige personen door een verkeerde leeftijd op te geven niettemin toegang krijgen tot de website kan De Moor Likeur- en Wijnhandel NV in geen geval enige aansprakelijkheid oplopen, uit welken hoofde dan ook; in voorkomend geval behoudt De Moor Likeur- en Wijnhandel NV zich het recht voor om de aansprakelijke personen (ouders of voogden) aan te spreken.

Winkelwagen
De webshop is gesloten van vrijdag 12/07 tot en met vrijdag 26/07
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren

Bent u ouder dan 18 jaar?

Wij verkopen enkel alcoholhoudende dranken aan klanten ouder dan 18 jaar.

Verboden toegang

De toegang is beperkt omwille van uw leeftijd. Lees meer

Ik ben 18 of ouder Ik ben jonger dan 18 jaar