Privacy Policy

Uw privacy is belangrijk. Wij dragen steeds de grootste zorg om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, en streven ernaar zo transparant als mogelijk te communiceren over wat wij met uw gegevens doen.

Privacy m.b.t. de webshop

– Bij het doen van aankopen op onze webshop geeft u uw naam, adres, telefoonnummer, eventueel btw-nummer en e-maildres op. 

De Moor Likeur- en Wijnhandel NV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan, mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart), deze gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat De Moor Likeur- en Wijnhandel NV uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk te melden via mail: info@stokerijdemoor.be of dit via post: De Moor Likeur- en Wijnhandel NV, Gentsesteenweg 398, 9300 AALST, België. De Moor Likeur- en Wijnhandel NV bewaart uw persoonsgegevens tot 3 jaar na uw laatste aankoop.

– De Moor Likeur- en Wijnhandel NV behoudt zich het recht uw gegevens ook te gebruiken om u later informatie over de aangeboden en/of verdeelde diensten door De Moor Likeur- en Wijnhandel NV te communiceren in het kader van het gerechtvaardigde belang van De Moor Likeur- en Wijnhandel NV om deze diensten bij haar klanten te promoten. U heeft ten alle tijden het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Dan kan je heel gemakkelijk en ten allen tijde klikken op de voetnoot “unsubscribe” bij elke mail die je van ons ontvangt.

– Bij een online betaling worden uw betalingsgegevens veilig verwerkt door Ingenico, zij verzorgen de communicatie met de banken zodat er een veilige online betaling kan gebeuren.

– De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log- in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen; De Moor Likeur- en Wijnhandel NV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

– De Moor Likeur- en Wijnhandel NV respecteert strikt de GDPR wetgeving en de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U heeft toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op De Moor Likeur- en Wijnhandel NV ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Privacy m.b.t. de website

Wanneer u gebruik maakt van onze website, worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld:

– De Moor Likeur- en Wijnhandel NV maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

– De Moor Likeur- en Wijnhandel NV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

– Contactformulier: bij het indienen van het contactformulier worden de volgende gegevens bewaard: uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw persoonlijk bericht en het IP-adres vanwaar u uw formulier indiende. De contactgegevens die u aan ons meedeelt worden enkel gebruikt om u te kunnen antwoorden. Uw gegevens worden daarna niet opgenomen in een adreslijst en u ontvangt van ons geen verdere berichten tenzij ze het antwoord op uw vraag vormen, of een relevante aanvulling daarop.

– Nieuwsbrief: wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan wordt enkel uw naam en e-mailadres bijgehouden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief worden uw gegevens enkel gebruikt in het kader van nieuwsbrieven die door onze firma zelf uitgestuurd worden. Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij Mailchimp. Mailchimp beveiligt uw data en maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Uw e-mailadres wordt in onze adressenlijst bewaard totdat blijkt dat onze mails herhaaldelijk “bouncen” (bv. e-mailadres bestaat niet meer, mailbox vol, etc) of totdat u zich zelf uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Dat laatste kan via een link die u in elk bericht van ons kan terugvinden.

U wordt enkel opgenomen in de mailing lijst van onze nieuwsbrief wanneer u daar zelf actie voor onderneemt. Dit kan via een online inschrijving op onze website, of wanneer u daar expliciet de toestemming voor hebt gegeven in onze winkel of tijdens een evenement. Uw gegevens zullen nooit impliciet opgenomen worden in een mailing lijst.

Maatregelen mbt beveiliging privacy

De Moor Likeur- en Wijnhandel NV heeft gepaste maatregelen getroffen om de ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te verhinderen. Uw persoonlijke gegevens zijn enkel raadpleegbaar door de personen die daarvoor bevoegd zijn en enkel in de gevallen waarvoor de toegang tot deze informatie geoorloofd is.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail: info@stokerijdemoor.be

Uw persoonlijke gegevens opvragen, aanpassen of verwijderen

Wij wensen u te wijzen op de rechten die u als betrokkene uit kan oefenen inzake uw privacy, waarvoor u met ons contact kan opnemen: 

 1. U heeft het recht op informatie.
  Wij staan steeds open voor al uw vragen omtrent uw privacy en de manier waarop wij uw gegevens verwerken.
 2. U heeft het recht op inzage van alle gegevens die wij van u bijhouden.
  Dit houdt in dat u bij ons kan/mag opvragen welke gegevens wij op dat moment allemaal van u verzameld hebben.
 3. U heeft het recht om bepaalde informatie aan te passen indien deze niet zouden stroken met de werkelijkheid.
  Wanneer uit uw inzage blijkt dat bepaalde gegevens niet correct zouden zijn, dan kan u contact opnemen om uw gegevens waar nodig aan te passen.
 4. U heeft het recht van verzet/bezwaar.
  U heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden.
 5. U heeft het recht om vergeten te worden .
  Wanneer u dit wenst kan u bij ons een verzoek tot vergeten indienen. Hiervoor zal een proces opgestart worden dat uw persoonlijke gegevens in al onze databestanden zal verwijderen, voor zover dit wettelijk mogelijk is. 
  In een aantal gevallen zullen wij uw gegevens niet altijd (volledig) uit onze data kunnen schrappen, bv. ten gevolge van wettelijke verplichtingen (boekhouding). Uw gegevens verdwijnen in dat geval automatisch uit deze archieven van zodra de wettelijke bewaartermijn verstreken is.
 6. U heeft het recht om uw gegeven toestemmingen op ieder moment te wijzigen.
  Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u deze toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan.
 7. U heeft het recht om de verwerking te beperken.
  U kan ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten (“te bevriezen”). De verwerking van uw gegevens zal dan worden opgeschort tot tegenbericht van uw kant, of tot een samen overeengekomen einddatum.
 8. U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
 9. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt of opgeslagen.
 10. U kan steeds klacht neerleggen bij de privacy commissie (Art 77).

 

Wanneer u van mening bent dat er zich een inbreuk op uw rechten heeft voorgedaan, dan heeft het u recht om klacht neer te leggen bij uw lokale privacy autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

Precies om uw privacy te beschermen  vragen wij steeds om legitimatie wanneer u een van deze rechten wenst uit te oefenen. Er zal daarom steeds gevraagd worden naar een kopie van uw identiteitskaart. 

Uw privacy is belangrijk. Wij dragen steeds de grootste zorg om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, en streven ernaar zo transparant als mogelijk te communiceren over wat wij met uw gegevens doen.

Privacy m.b.t. de webshop

– Bij het doen van aankopen op onze webshop geeft u uw naam, adres, telefoonnummer, eventueel btw-nummer en e-maildres op. 

De Moor Likeur- en Wijnhandel NV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan, mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart), deze gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat De Moor Likeur- en Wijnhandel NV uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk te melden via mail: info@stokerijdemoor.be of dit via post: De Moor Likeur- en Wijnhandel NV, Gentsesteenweg 398, 9300 AALST, België. De Moor Likeur- en Wijnhandel NV bewaart uw persoonsgegevens tot 3 jaar na uw laatste aankoop.

– De Moor Likeur- en Wijnhandel NV behoudt zich het recht uw gegevens ook te gebruiken om u later informatie over de aangeboden en/of verdeelde diensten door De Moor Likeur- en Wijnhandel NV te communiceren in het kader van het gerechtvaardigde belang van De Moor Likeur- en Wijnhandel NV om deze diensten bij haar klanten te promoten. U heeft ten alle tijden het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Dan kan je heel gemakkelijk en ten allen tijde klikken op de voetnoot “unsubscribe” bij elke mail die je van ons ontvangt.

– Bij een online betaling worden uw betalingsgegevens veilig verwerkt door Ingenico, zij verzorgen de communicatie met de banken zodat er een veilige online betaling kan gebeuren.

– De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log- in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen; De Moor Likeur- en Wijnhandel NV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

– De Moor Likeur- en Wijnhandel NV respecteert strikt de GDPR wetgeving en de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U heeft toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op De Moor Likeur- en Wijnhandel NV ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Privacy m.b.t. de website

Wanneer u gebruik maakt van onze website, worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld:

– De Moor Likeur- en Wijnhandel NV maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

– De Moor Likeur- en Wijnhandel NV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

– Contactformulier: bij het indienen van het contactformulier worden de volgende gegevens bewaard: uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw persoonlijk bericht en het IP-adres vanwaar u uw formulier indiende. De contactgegevens die u aan ons meedeelt worden enkel gebruikt om u te kunnen antwoorden. Uw gegevens worden daarna niet opgenomen in een adreslijst en u ontvangt van ons geen verdere berichten tenzij ze het antwoord op uw vraag vormen, of een relevante aanvulling daarop.

– Nieuwsbrief: wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan wordt enkel uw naam en e-mailadres bijgehouden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief worden uw gegevens enkel gebruikt in het kader van nieuwsbrieven die door onze firma zelf uitgestuurd worden. Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij Mailchimp. Mailchimp beveiligt uw data en maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Uw e-mailadres wordt in onze adressenlijst bewaard totdat blijkt dat onze mails herhaaldelijk “bouncen” (bv. e-mailadres bestaat niet meer, mailbox vol, etc) of totdat u zich zelf uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Dat laatste kan via een link die u in elk bericht van ons kan terugvinden.

U wordt enkel opgenomen in de mailing lijst van onze nieuwsbrief wanneer u daar zelf actie voor onderneemt. Dit kan via een online inschrijving op onze website, of wanneer u daar expliciet de toestemming voor hebt gegeven in onze winkel of tijdens een evenement. Uw gegevens zullen nooit impliciet opgenomen worden in een mailing lijst.

Maatregelen mbt beveiliging privacy

De Moor Likeur- en Wijnhandel NV heeft gepaste maatregelen getroffen om de ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te verhinderen. Uw persoonlijke gegevens zijn enkel raadpleegbaar door de personen die daarvoor bevoegd zijn en enkel in de gevallen waarvoor de toegang tot deze informatie geoorloofd is.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail: info@stokerijdemoor.be

Uw persoonlijke gegevens opvragen, aanpassen of verwijderen

Wij wensen u te wijzen op de rechten die u als betrokkene uit kan oefenen inzake uw privacy, waarvoor u met ons contact kan opnemen: 

 1. U heeft het recht op informatie.
  Wij staan steeds open voor al uw vragen omtrent uw privacy en de manier waarop wij uw gegevens verwerken.
 2. U heeft het recht op inzage van alle gegevens die wij van u bijhouden.
  Dit houdt in dat u bij ons kan/mag opvragen welke gegevens wij op dat moment allemaal van u verzameld hebben.
 3. U heeft het recht om bepaalde informatie aan te passen indien deze niet zouden stroken met de werkelijkheid.
  Wanneer uit uw inzage blijkt dat bepaalde gegevens niet correct zouden zijn, dan kan u contact opnemen om uw gegevens waar nodig aan te passen.
 4. U heeft het recht van verzet/bezwaar.
  U heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden.
 5. U heeft het recht om vergeten te worden .
  Wanneer u dit wenst kan u bij ons een verzoek tot vergeten indienen. Hiervoor zal een proces opgestart worden dat uw persoonlijke gegevens in al onze databestanden zal verwijderen, voor zover dit wettelijk mogelijk is. 
  In een aantal gevallen zullen wij uw gegevens niet altijd (volledig) uit onze data kunnen schrappen, bv. ten gevolge van wettelijke verplichtingen (boekhouding). Uw gegevens verdwijnen in dat geval automatisch uit deze archieven van zodra de wettelijke bewaartermijn verstreken is.
 6. U heeft het recht om uw gegeven toestemmingen op ieder moment te wijzigen.
  Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u deze toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan.
 7. U heeft het recht om de verwerking te beperken.
  U kan ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten (“te bevriezen”). De verwerking van uw gegevens zal dan worden opgeschort tot tegenbericht van uw kant, of tot een samen overeengekomen einddatum.
 8. U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
 9. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt of opgeslagen.
 10. U kan steeds klacht neerleggen bij de privacy commissie (Art 77).

 

Wanneer u van mening bent dat er zich een inbreuk op uw rechten heeft voorgedaan, dan heeft het u recht om klacht neer te leggen bij uw lokale privacy autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

Precies om uw privacy te beschermen  vragen wij steeds om legitimatie wanneer u een van deze rechten wenst uit te oefenen. Er zal daarom steeds gevraagd worden naar een kopie van uw identiteitskaart. 

Winkelwagen
De webshop is gesloten van vrijdag 12/07 tot en met vrijdag 26/07
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren

Bent u ouder dan 18 jaar?

Wij verkopen enkel alcoholhoudende dranken aan klanten ouder dan 18 jaar.

Verboden toegang

De toegang is beperkt omwille van uw leeftijd. Lees meer

Ik ben 18 of ouder Ik ben jonger dan 18 jaar